Yhdistys

YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON:

Kehittää, vaalia ja edistää paikkakunnalla harrastusta visuaalisiin taiteisiin, taidekasvatukseen ja muihin taiteisiin järjestämällä näyttelyitä, taidetapahtumia, koulutusta, yleisötilaisuuksia, retkiä, julkaisu- ym. toimintaa.

Toimia paikkakunnalla taiteilijoiden, taiteenharrastajien, tukijoiden ja taiteenystävien yhdyssiteenä.

Antaa neuvoja ja lausuntoja sekä tehdä aloitteita toimialaansa koskevissa asioissa.

Järjestää toimintansa ylläpitämiseksi asianmukaiset luvat hankittuaan, arpajaisia ja myyjäisiä.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.