Taidelainaamo

Hollolan Taideyhdistys ry. – Hollolan kirjasto – Taidelainaamo

Hollolan kirjastossa toimii, Hollolan Taideyhdistyksen ja Hollolan kunnan vapaa-aikapalvelujen
yhteistyönä perustama taidelainaamo, joka välittää ja vuokraa Hollolan Taideyhdistyksen jäsenten
kuvataideteoksia. Teokset on kuvattu Hollolan kirjastossa esillä olevaan manuaaliseen
taidelainaamokansioon tai voit tutustua teoksiin ja niiden tekijöihin taideyhdistyksen nettisivuilla
www.hollolantaideyhdistys.fi. Lainaamosta löytyy monipuolinen valikoima maalauksia, sekä lisäksi
keramiikkaa, grafiikkaa, veistoksia ja valokuvia.

Teoksia voi lainata kuukausijaksoissa, jolloin teoksen tekijä tekee vuokrasopimuksen vuokraajan
kanssa joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Kuukausivuokra maksetaan
kalenterikuukausittain etukäteen. Kuukausivuokra on yleensä 10 % – 30 % teoksen
kokonaishinnasta, mutta viimekädessä vuokran suuruudesta sopivat teoksen tekijä ja vuokraaja.
Omistusoikeus teokseen siirtyy vuokraajalle, kun teoksen kokonaishinta on maksettu.

Lainattaessa teoksen kunto tarkistetaan ja dokumentoidaan (mahdolliset vauriot kuvataan ja/tai
kirjataan). Halutessaan vuokraaja voi palauttaa teoksen vuokranantajalle tai Hollolan kirjastoon.
Palautettaessa teoksen kunto tarkistetaan ja teos kuitataan vuokraajan sopimukseen palautetuksi,
jolloin vuokrasopimus lakkaa välittömästi. Teoksen vuokraaja vastaa laina-aikana teokselle
mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Etukäteen maksettua kuukausivuokraa tai sen osaa ei
palauteta.

Teoksen voi lunastaa omakseen myös suorittamalla kokonaishinnan kertamaksuna.

Tekijän suostumuksella teos voidaan kirjallisella sopimuksella varata maksutta ja antaa
sovitukseen asiakkaalle.

Vuokrasopimus & varaus lomake
Teosesittely lomake